Äldre nyheter

ÖPPEN ANTAGONISTISK HOTBILD FÖR ELFÖRSÖRJNINGEN

Fagervik den 2021-11-16Aiab Energy inleder samarbete med Giving People 2021

Fagervik den 2021-10-28

I arbetet att stötta ekonomisk utsatta barn i Sverige så har Aiab Energy valt att stödja Giving People i deras viktiga arbete.

Aiab Energys grundare hälsar på

Fagervik den 2021-09-15

​​​​​​​Bilden är tagen i samband med att vi firade Lennart Asklund på hans 80 årsdag, han är grundaren av Aiab Energy AB.
Det är Lennart Asklund och hans fru Anita Asklund som sitter placerad i stolarna.
Företaget startade 1970 och företaget är sen starten belägen i Fagervik.
Daniel Wallin och Eva Sjöblom konstaterar att reservkraftverket skapat större trygghet hos personal och patienter vid Hospice vid eventuella strömavbrott.
 
Tre nöjda parter. Daniel Wallin, fastighetsansvarig, Eva Sjöblom, ordförande i Vårdbolaget, och Tomas Svedberg, VD för Aiab Energy, är överens om att reservkraftverket på alla sätt blev en optimal lösning för Mellannorrlands Hoscie.

Hospice valde Aiab för att säkra eldriften

 
Aiabs lösning säkrar eldriften vid Mellannorrlands Hospice.


För Mellannorrlands Hospice i Sundsvall är trygg och säker elförsörjning av avgörande betydelse för verksamheten. Det handlar om att kunna hålla igång teknisk och medicinsk utrustning och det informationsflöde som är nödvändigt för att kunna ge en god vård i livets slutskede. Lösningen för att säkra verksamheten även vid strömavbrott blev ett reservkraftverk levererat av Aiab Energy.
 
Hospicet startade 2007 och är vackert beläget i en sluttning mot Sidsjön. Här finns fjorton vårdplatser där man tar emot patienter för lindring och vård i livets slutskede. Patienterna kommer i huvudsak från de olika kommunerna i Västernorrland.
 
Strömavbrott är förvisso ovanliga, men ett par kortare och ett längre avbrott för några år ställde frågan om hur dessa ska hanteras på sin spets.
 
-Fram till dess hade vi löst problemen med att så snabbt som möjligt få ett portabelt elverk på plats, berättar Daniel Wallin vid Hedaw Fastighetsteknik AB, som ansvarar för fastighetsskötseln vid Hospice. Men även vid en snabb lösning tar det 30-40 minuter att få igång strömmen.
 
För Hospice, som har mycket teknik i huset, innebär ett strömavbrott t ex att elektrisk manövrerade sängar och lyftar kan fastna i ett visst läge samtidigt som ventilation, belysning och avgörande datasystem blir stående. Även om medicinsk utrustning som t ex syrgaskoncentratorer är utrustade med backupsystem sprider sig ofta en stor oro vid strömavbrott.
 
-Vi kände att det var nödvändigt att titta på andra, mer permanenta lösningar för att minska sårbarheten, berättar Eva Sjöblom, som är ordförande i Vårdbolaget. Det ledde till att vi beslöt oss för att ta in offerter på en reservkraftlösning.
 
Fyra leverantörer kontaktades och avtal tecknades så småningom med Aiab Energy i Timrå. Hösten 2020 stod reservkraftscontainern med sitt kritiska innehåll klar att tas i bruk. Faluröd och med sitt svarta plåttak smälter den väl in i den vackra omgivningen.
 
Resan dit var inte helt enkel. Till en del handlade det om ekonomi. Mellannorrlands Hospice är en idéburen vårdgivare som ägs en stiftelse utan vinstintresse. Den ekonomiska grunden utgörs av vårdavtal med Region Västernorrland och patientens respektive hemkommun, men vilar samtidigt starkt på gåvor och donationer från organisationer och privatpersoner.
 
-Vi försökte hitta en lösning som skulle vara ekonomiskt möjlig för Hospice, väl medvetna om hur angelägen den här verksamheten är, berättar Tomas Svedberg, VD för Aiab Energy. Det kändes bra att kunna stötta den.
 
Lösningen blev att offerera ett aggregat med en effekt på 160 kVA som med bred marginal försörjer verksamheten. Aggregatet är uppbyggt med en Volvo Penta motor, Stamford generator, Siemens styrsystem, bränsletank för tre dygns drift och utrustad med en katalysator. Aggregatet är placerat i en specialbyggd 20-fots container. Det innebär att det är ett driftrum byggt för det nordiska klimatet, förenklar service och att alla vätskor är invallade. En säker anläggning i alla delar.
 
-Vi var ganska snabbt överens med Aiab, berättar Eva Sjöblom. Den tekniska lösningen tilltalade oss, det fanns en trovärdighet i den genomarbetade helhetslösningen och inte minst ett stort engagemang från Tomas sida. Att det var en lokal leverantör var ett ytterligare plus.
 
För Aiab är leveransen lite ovanlig. Företaget har tillverkat reservelverk sedan början av 70-talet, men kunderna har till största delen varit aktörer som försvarsmakten (svensk och norsk), offentlig förvaltning (kommuner och myndigheter) samt industri- och energibolag.
 
-Min ambition när jag tillträdde har varit att bredda oss också på den civila marknaden och även kunna leverera till mindre kunder, berättar Tomas Svedberg. På så sätt kan man se det vi levererat till Hospice som ett referensobjekt.
 
Reservkraftverket vid Hospice har nu varit igång i drygt ett år. Det har prövats i skarpt läge vid strömavbrott och fel i nätbrytare, men också använts vid planerat nätunderhåll.
 
- Det har fungerat som det ska, berättar Daniel Wallin. Vid avbrott går reservkraften automatiskt igång momentant. Jag tror att den oro som tidigare fanns hos personalen inför ett eventuellt strömavbrott har stillats.

Reservkraftaggregat, elverk eller backup?

Välj Aiab och få helhetslösningar av reservkraftssystem. Kontakta oss på 060-57 03 90 eller
info@aiab.se. ​​​​